Gerekli Belgeler

Ehliyet Belgesini Almak için Gerekli Belgeler

  • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Sağlık Raporu (Aile Hekimi)
  • Sabıka kaydı (e-devletten alınabilir.)
  • Diploma Aslı veya Öğrenci Belgesi